ต้นแบบการเรียนรู้

article
จะดีแค่ไหนหากความรู้มีอยู่ทุกที่และเกร็ดความรู้ดีๆ ก็ไม่ได้มีเฉพาะในโรงเรียน ไม่ต้องจินตนาการไปไหนไกล เพราะที่เมืองไทยก็เกิดขึ้นแล้วจะดีแค่ไหนหากความรู้มีอยู่ทุกที่และเกร็ดความรู้ดีๆ ก็ไม่ได้มีเฉพาะในโรงเรียน ไม่ต้องจินตนาการไปไหนไกล เพราะที่เมืองไทยก็เกิดขึ้นแล้วด้วยพลังแห่ง "ไอซีที"
article
ผืนป่าลดลง ระบบนิเวศแปรปรวน ธรรมชาติเสียสมดุล ปัญหาเดิมๆ ที่นับวันจะยิ่งขยายตัว ... ผู้รับผิดชอบอยู่หนใด? ผู้หลักผู้ใหญ่เขาคงมีงานเยอะ แต่เด็กๆ อย่างพวกเรา รอต่อไปไม่ไหวแล้ว!!!
 
article
การทดลองครั้งใหม่ของนักการศึกษา เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของนักเรียน Sugata Mitra เป็นนักการศึกษาผู้มุ่งต่อสู้กับปัญหาทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง...
article
วิกิพีเดียได้เปิดให้ใช้บริการครั้งแรกตั้งแต่ปี 2001 และในวันที่ 15 มกราคม 2554 วิกิพีเดียจะครบรอบ 10 ปี ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา วิกิพีเดียได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากต่อการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้